Antalyaspor (TUR)

Supplier / Name = name of kit template.